Yacht terms and knots

1. Речник

yacht

yacht-terms

kranets

 

dinghy-tranets

Г’еноа – предното платно
Грот – задното платно
Гик – хоризонтална, закрепена в предния си край за мачтата греда, по която се опъва долния край (шкаторина) на грота.
Д’инги – малката надуваема лодка.
К’окпит – “издълбаното” пространство в задната част на яхтата, където се намира щурвала (кормилото), пейките и масичката за папкане.
Кр’анец – здрав гумен балон с продълговата или кръгла форма за предпазване на яхтата от удар при приставане към кей или при приставане “на борд” към друга лодка.
Кърм’а и нос – задния и предния край на яхтата съотв,
Л’еер – хоризонтално стоманено въже, oпънато по дължината на бордовете и служещо за парапет. Също така, към леерите се завързват кранците преди маневра за приставане на кей или на борд.
Мачта – това надявам се всеки го знае!  🙂
П’алуба – както и това
Р’елинги – метални (най-често) или дървени елементи служещи за да се държим за тях като ходим или за да опъват леерите.
Тр’анец – кърмовата вертикална дъска на дингито на която се закрепва двигателя.
Трап – подвижна (на панти) дъска спускана между кърмата на яхтата и кея за улесняване качването на яхтата на хора и товари.
У’инчове – макари за опъване на такелажа (въжетата които служат за фиксиране и управление на платната). Управляват се с манивели. Изненадващо манивелите се казват манивели 🙂

2. Възли

1. Булин (bowline) или “моряшки” или “шкотов” . Прложение: свързване на две въжета, незатягаща се примка, връзване на въже за предмет.

bowline3_450x297

Този възел не е много труден, но не е и елементарен. Принципа на връзване е “долу-долу или горе-горе”, т.е. ако задният край на примката е отдолу – започваш ухото отдолу и обратното.  Най-добре е да го покажа на живо, за да не бъде научен грешно, но все пак ето един пример за лесно връзване:

bowline


2. Кръстовиден или “стреме” (clove hitch). Прложение: затягаща се примка, връзване на въже за предмет. Удобен възел за връзване на кранците към леерите – лесно се връзва, лесно се разхлабва, регулира и затяга.streme-krastoviden


2а. Котвен (cow hitch). Прложение:  като на “стремето”, също и се връзва по подобен начин.

img:kotven


3. Штик – затягаща се примка, която лесно се развързва дори ако въжето е под напън. Приложение – за завързване на яхтата или дингито към кнехт или халка, когато възела остава на брега; за завързване на въже, което трябва да е добре опънато.

shtik-03

 


4. Cleat Hitch или как се връзва въже за кнехт – по този начин връзваме яхтата, когато ни подадат въже от брега (т.е. връзването/възела е на яхтата):

cleat_hitch
cleat-hitch-full

🙂